Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwałyz dnia 09 września 2010 r. sesja LVII kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 09 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie          UCHYLONA
z dnia 09 września 2010 roku
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i
nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pozytku
publicznym i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz z sposobu
kontroli wykonywania zleconego zadania.

PDFZalacznik.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 09 września 2010 roku
w sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 09 września 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 09 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

PDFzał. nr 1 do uchwały nr 421.pdf

PDFzał. nr 2 do uchwały nr 421.pdf

PDFzał. nr 3 do uchwały nr 421.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 09 września 2010 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Byczyna

Wersja XML