Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. sesja IX kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie udzielania pomocy finansowej
dla Powiatu Kluczborskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie                   UCHYLONA
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Byczyna na okres od 1 czerwca 2011 roku
do 31 maja 2012 roku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2011–2025

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr 64.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 64.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2011-04-29

 

Wersja XML