Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 21 lutego 2012 r. sesja XX kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 21 lutego 2012 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą: Nowe szanse ? edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna; Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 21 lutego 2012 roku
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 21 lutego 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012?2025

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 21 lutego 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 21 lutego 2012 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 21 lutego 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2012r. 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczyna
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 21 lutego 2012
Wersja XML