Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwałyz dnia 29 marca 2012 r. sesja XXI kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna na 2013r.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Ewangielicko-Augsburskiej w Wołczynie na prace przy Ewangelickim Kościele św. Mikołaja w Byczynie.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Biskupicach na prace przy zabytkowym drewnianym Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii w Roszkowicach na prace przy Kościele parafialnym św. Antoniego w Roszkowicach.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kostowie na prace przy zabytkowym Kościele filialnym św. Jacka w Miechowej.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012–2025.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie          UCHYLONA
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna.


 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 29 marca 2012
Wersja XML