Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 29 maja 2012 r. sesja XXIII kadencja VI

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą: „Mój Rynek w Byczynie” w ramach Działania osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałania 321. 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna/Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie do realizacji projektu pod nazwą: ”Twoje życie-nasza wspólna sprawa”; Priorytet: VII. Promocja Integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012–2025

PDFZałączniki do uchwały Nr 171.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Razem ku przyszłości w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczyna
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 29 maja 2012

 

 

Wersja XML