Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 27 czerwca 2012 r. sesja XXIV kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy Gminą
Byczyna i Gminą Csókakő

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
w celu przeprowadzenia procesu zakupowego
i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy
Wojewódzkiej Policji.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2012–2025

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

PDFZałączniki do uchwały nr 184.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały
 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2012-06-27
Wersja XML