Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 25 października 2012 r. sesja XXVII kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie podziału Gminy Byczyna na okregi wyborcze,
ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych
w każdym okręgu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie podziału Gminy Byczyna na stałe obwody
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do konkursu
na dofinansowanie projektu pod nazwą „e-Inclusion
Gminy Byczyna” wnioskowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.3 -
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion;
Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy
Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok”.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie                                 UCHYLONA
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dla dróg gminnych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2012–2025

PDFZałączniki Nr 1 do Uchwały Nr 204..pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 204.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2012-10-25

 

Wersja XML