Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 28 lutego 2013 r. sesja XXXI kadencja VI

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2013 r.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Polanowicach na prace przy kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Proślicach

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Biskupicach na prace przy zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kostowie na prace przy zabytkowym kościele św. Augustyna w Kostowie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny nieruchomości Gminy Byczyna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Augustyna w Kostowie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013–2025

PDFZałączniki do Uchwały Nr 251.pdf (152,96KB)

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Byczyna sp. z o.o. z siedzibą w Byczynie oraz Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na upamiętnienie Katastrofy Smoleńskiej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/239/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokośći opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pzrez właściciela nieruchomości położonej na obszarze gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały XXX/240/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2013-02-28