Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 25 kwietnia 2013 r. sesja XXXIV kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny nieruchomości zbywanej lub oddawanej
w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia
roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Byczyna

RARUchwala Nr 274.part1.rar (4,25MB)

RARUchwala Nr 274.part2.rar (4,25MB)

RARUchwala Nr 274.part3.rar (4,25MB)

RARUchwala Nr 274.part4.rar (4,25MB)

RARUchwala Nr 274.part5.rar (1,07MB)

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2013–2025

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Altman
na Burmistrza Byczyny.

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2013-04-25