Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 23 maja 2013 r. sesja XXXV kadencja VI

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie kontynuacji w 2013 i 2014 roku realizacji projektu
pn. „ Razem ku przyszłości” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania i złożenia wniosków
o dofinansowanie z programu priorytetowego Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.
"Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni oraz podłączeń
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego„

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania i złożenia wniosków
o dofinansowanie z programu priorytetowego Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.
"Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni oraz podłączeń
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego„

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie założenia spółdzielni socjalnej.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2013–2025

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego
na nieruchomości położonych w obrębie wsi Polanowice

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2013-05-23