Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 29 sierpnia 2013 r. sesja XXXVIII kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego MPZP JAŚKOWICE
obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn,
Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ROSZKOWICE
obejmującego obszar w obrębach: Borek, Roszkowice,
Wojsławice, Nasale, Gosław, Paruszowice

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego MPZP JAKUBOWICE
– SARNÓW obejmującego obszar w obrębach: Jakubowice,
Kochłowice, Sarnów, Dobiercice, Paruszowice

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy Byczyna
do realizacji projektu pod nazwą: „Mój Rynek w Byczynie”
w ramach Działania osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich
i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałania 321. 321.
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/286/13 w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie upoważnienia Burmistrza do wydzierżawienia
nieruchomości gruntowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2013–2025

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmina w budżecie gminy na 2013 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2013-08-29