Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 25 maja 2011 r. sesja X kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie                  UCHYLONA
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami w gminie Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Byczyna na lata 2011-2013”.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011–2025

PDFZał. Nr 1 do uchwały Nr 70.pdf

PDFZał. Nr 2 do uchwały Nr 70.pdf

PDFZał. Nr 3 do uchwały Nr 70.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Proślice.

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2011-05-25

 

Wersja XML