Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 27 kwietnia 2007 r. sesja X kadencja V

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na X sesji
z dnia 27 kwietnia 2007 roku - V kadencja


DOCuchwała nr 54.doc w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny
DOCuchwała nr 55.doc w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
DOCuchwała nr 56.doc w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
DOCuchwała nr 57.doc w sprawie przystąpienia sołectwa Jakubowice do programu  „Odnowa wsi w województwie opolskim„
DOCuchwała nr 58.doc w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia między gminnego
DOCuchwała nr 59.doc w sprawie zmiany uchwały
DOCuchwała Nr 60.doc w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
DOCZał. Nr 3 do uchwały Nr 60.doc  wieloletni plan inwestycyjny Gminy Byczyny na lata 2007 – 2009
DOCuchwała nr 61.doc w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
DOCuchwała nr 62.doc w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Byczynie
DOCuchwała nr 63.doc w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Wersja XML