Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie archiwalne - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 
                                                                                     Byczyna , dnia 19.09.2007r.
 
Wp. II.-341/5/07/B
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
do wszystkich wykonawców
 
 
dot. : postępowania „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KLASOWYCH NA MIESZKANIA DLA REPATRIANTÓW – Nasale 58”
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Pzp, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Zakład Murarski Marian Sokołowski
46-200 Kluczbork
ul. Fabryczna 20

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.
 
Do przetargu przystąpiły firmy:
 
Nr oferty
Firma
Streszczenie oceny i porównanie ofert – 100 % cena
1
Zakład Murarski Marian Sokołowski
46-200 Kluczbork
ul. Fabryczna 20
100 pkt.
 
Ofert odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak
 
 
                                                                                       Na oryginale podpisał:
                                                                                         
                                                                                           Burmistrz Byczyny
                                                                                             Ryszard Gruner
Otrzymują:
-          wszyscy wykonawcy
-          www.bip.byczyna.pl
-          tablica ogłoszeń
-          a/a
informację wytworzył(a): A.Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: A.Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 19.09.2007 r.
Wersja XML