Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD oraz sprzętu RTV dla 14 mieszkań dla repatriantów w Polanowicach nr 81

 

 

 Zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD oraz sprzętu RTV 
do 14 mieszkań dla repatriantów w Polanowicach nr 81

 

 

 

PDF22.12.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf


PDFSIWZ AGD.pdf

PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFSIWZ AGD.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF22.1. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDF22.2. wyjaśnienie treści SIWZ - uzupełnienie.pdf

Wersja XML