Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji adaptacja budynków magazynowo-produkcyjnych oraz budynków gospodarczych na Instytucję Otoczenia Biznesu-Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości

 

 Brak opisu obrazka

 

PDF16.16. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf


PDFSIWZ Inzynier Kontraktu.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej.doc

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 uPZP.pdf

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.pdf

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ- potencjał kadrowy.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy.pdf

PDFSIWZ Inzynier Kontraktu.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf

PDF16.1. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Wersja XML