Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na mieszkania - Polanowice 83a

 

 

 

PDF14.5. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf

 

 


PDFOgłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf

PDFSIWZ Polanowice.pdf

RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej.rtf

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 uPZP.pdf

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.pdf

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ- potencjał kadrowy.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja pojektowa.part1.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja pojektowa.part2.rar

RARZałącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.rar

RARZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.rar

PDF14.1. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

JPEG1.jpeg

JPEG2.jpeg

PDF14.2. notatka ze spotkania.pdf

Wersja XML