Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odbudową mostu w Ciecierzynie

 

 

PDF11.5. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf


PDFSIWZ Ciecierzyn.pdf

RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej.rtf

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 uPZP.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.doc

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.part1.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.part2.rar

RARZałącznik nr 10 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.rar

RARZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiary robót.rar

PDFOgłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf

Wersja XML