Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 517.499,64 zł. z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - w Polanowicach, w Miechowej, w Byczynie ul. Krótka

 

 PDF10.4. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf

PDFSIWZ.pdf

RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej.rtf

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie.pdf

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - sprawozdanie RbN.pdf

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązania finansowe gminy.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - sprawozdanie Rbz.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - sprawozdanie RbNDS.pdf

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - sprawozdanie Rb-27S.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - sprawozdanie Rb-28S.pdf

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - opinia RIO.pdf

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - harmonogram spłat.pdf

PDFSIWZ - po modyfikacji 05.07.2012 r..pdf

PDF10.1. zmiana treści SIWZ.pdf

RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej po modyfikacji 05.07.2012.rtf

Wersja XML