Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna Etap3

 

 

 Brak opisu obrazka

 

PDF13.8. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, strona internetowa.pdf


PDFSTWiOR.pdf

RARPB - Termomodernizacja budynku - NZOZ.part7.rar

RARPB - Termomodernizacja budynku - NZOZ.part6.rar

RARPB - Termomodernizacja budynku - NZOZ.part5.rar

RARPB - Termomodernizacja budynku - NZOZ.part4.rar

RARPB - Termomodernizacja budynku - NZOZ.part3.rar

RARPB - Termomodernizacja budynku - NZOZ.part2.rar

RARPB - Termomodernizacja budynku - NZOZ.part1.rar

RARPB - Instalacji centralnego ogrzewania - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.part5.rar

RARPB - Instalacji centralnego ogrzewania - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.part4.rar

RARPB - Instalacji centralnego ogrzewania - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.part3.rar

RARPB - Instalacji centralnego ogrzewania - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.part2.rar

RARPB - Instalacji centralnego ogrzewania - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.part1.rar

PDFZał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

DOCZał. nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.doc

DOCZał. nr 6 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 uPZP.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc

PDFSIWZ cz. II opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF13.1. zmiana treści SIWZ.pdf

PDFSIWZ cz. II opis przedmiotu zamówienia, po modyfikacji.pdf

PDFZał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy, po modyfikacji.pdf

Wersja XML