Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko - ładowarki wraz z oprzyrządowaniem

 

 

 

 

PDF1 - 4 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ - dostawa koparko - ładowarki.pdf

RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej.rtf

PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 uPZP.doc

PDFZał. nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia do umowy.pdf

PDF1 -3 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf

Wersja XML