Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup energii elektrycznej

 

 

 

PDF29.5. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf

 

 


PDFSIWZ zakup energii.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ _2_.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf

DOCZałącznik nr 3 1 do SIWZ - Formularz oferty - część 1.doc

DOCZałącznik nr 3 2 do SIWZ - Formularz oferty - część 2.doc

DOCZałącznik nr 4 1 do SIWZ - Formularz Cenowy - część 1.doc

DOCZałącznik nr 4 2 do SIWZ - Formularz Cenowy - część 2.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienie warunków.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom.doc

PDFZałącznik nr 7 1 - Projekt umowy - oświetlenie uliczne - 1 część.pdf

PDFZałącznik nr 7 1 1 do SIWZ - Zalacznik nr 1 do projektu umowy_Oświetlenie Uliczne.pdf

DOCZałącznik nr 7 1 2 do SIWZ - Pełnomocnictwo_Oświetlenie.doc

PDFZałącznik nr 7 2 - Projekt umowy - pozostałe obiekty - 2 część.pdf

PDFZałącznik nr 7 2 1 do SIWZ- Zalacznik nr 1 do projektu umowy.pdf

DOCZałącznik nr 7 2 2 do SIWZ - Pełnomocnictwo.doc

PDFZałącznik nr 7 3 - Projekt umowy - Taryfa Gxx - 2 część.pdf

PDFZałącznik nr 7 3 1 do SIWZ- Zalacznik nr 1 do projektu umowy.pdf

DOCZałącznik nr 7 3 2 do SIWZ - Pełnomocnictwo.doc

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie posiadania aktualnej umowy.doc

PDFOgłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf

Wersja XML