Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych w ramach projektu: Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2011 ul. Krótka 1

 

 

 PDF28.10. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf


PDF28.3. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf

PDFSIWZ - materiały budowlane.pdf

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 uPZP.doc

PDFZał. nr 5 do SIWZ - wykaz materiałów budowlanych _szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_.pdf

PDFZał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDF28.1. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDFZał. nr 5 do SIWZ - wykaz materiałów budowlanych _szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_ poprawiony.pdf

PDF28.2. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDFZał. nr 5 do SIWZ - wykaz materiałów budowlanych _szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_ poprawiony.pdf

PDF28.4. zmiana treści SIWZ, zmiana treści ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFSIWZ - materiały budowlane, po modyfikacji.pdf

PDF28.5. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDFZał. nr 5 do SIWZ - wykaz materiałów budowlanych _szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_ poprawiony 24.11.201.pdf

Wersja XML