Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna - Etap 2

 

 

 

 Brak opisu obrazka

 

PDF27.3. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf


RARdokumentacja techniczna.part01.rar

RARdokumentacja techniczna.part02.rar

RARdokumentacja techniczna.part03.rar

RARdokumentacja techniczna.part04.rar

RARdokumentacja techniczna.part05.rar

RARdokumentacja techniczna.part06.rar

RARdokumentacja techniczna.part07.rar

RARdokumentacja techniczna.part08.rar

RARdokumentacja techniczna.part09.rar

RARdokumentacja techniczna.part10.rar

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.pdf

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

Wersja XML