Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - REMONT UTWARDZEŃ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE

 

 

PDF26.5. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf

PDFSIWZ - PSP Byczyna.pdf

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej.rtf

DOCZał.nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZał.nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZał.nr 4 do SIWZ - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 uPZP.doc

DOCZał.nr 5 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

PDFZał.nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf

JPEGZał. nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Plan zagospodarowania terenu.jpeg

JPEGZał. nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Szczegóły.jpeg

PDFZał. nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa- Metryka projektu - budowa parkingu.pdf

PDFZał. nr 8 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf

PDFZał. nr 9 do SIWZ - przedmiar.pdf

Wersja XML