Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 552.121,00 zł. na zadanie inwestycyjne: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna

 

PDF25.5 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf


RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej.rtf

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Uchwała o zmianie uchwały.pdf

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Uchwała Rady Miejskiej.pdf

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Prognoza kwoty długu.pdf

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązania finansowe gminy.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Sprawozdanie RbZ.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS.pdf

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-27S.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-28S.pdf

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Opinia RIO.pdf

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Harmonogram spłat..pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC25.1. wyjaśnienie treści SIWZ.doc

DOC25.2. wyjaśnienie treści SIWZ.doc

DOC25.3. wyjaśnienie treści SIWZ uściślenie.doc

Wersja XML