Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o rokowaniach - Byczyna dz. nr 413/1 k.m.7, Roszkowice - dz. nr 162/4

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML