Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie GDOŚ dot. prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ pn. „Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)” w wariancie 2B(v3).

PDFZawiadomienie GDOŚ o zgromadzeniu materiału dowodowego Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno-A1.pdf

Wersja XML