Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 58/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia zastępcy Burmistrza Byczyny do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu

ZARZĄDZENIE NR 58/2021
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie upoważnienia zastępcy Burmistrza Byczyny do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Renatę Marzec zastępcę Burmistrza Byczyny do dokonywania w  moim imieniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Byczyna.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja XML