Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 190/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie gminy Byczyna

ZARZĄDZENIE NR 190/2021
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie gminy Byczyna

Na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1143) działając jako Gminny Komisarz Spisowy zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z zakończeniem prac przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku rozwiązuje się z dniem 31 grudnia 2021 r. Gminne Biuro Spisowe powołane Zarządzeniem Nr 15/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., które jednocześnie traci moc.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja XML