Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w użyczenie nr 75/2022

PDFZarządzenie.Nr 75 _ 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna przeznaczonej do oddania w użyczenie.pdf

Wersja XML