Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 175/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Byczynie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Byczyna

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
175/2021
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
23-12-2021
Zakres tematyczny:
Kontrola i Audyt

ZARZĄDZENIE NR 175/2021
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Byczynie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Byczyna

Na podstawie  art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U.  z 2021 r.  poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 274 ust. 3 i art. 276  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarządzam co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia właściwej organizacji, zasad i sposobu prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Byczynie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Byczyny wprowadzam zaktualizowaną Księgę procedur audytu wewnętrznego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Postanowienia zawarte w Księdze, o której mowa w § 1 pozostają w zgodzie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego opracowanymi przez Institute of Internal Auditors, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. MRiF. z 2016 r. poz. 28), Kartą Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Byczynie stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 231/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 31 grudnia 2019 r. oraz Kodeksem Etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Byczynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 232/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 31 grudnia 2019 r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Audytorowi prowadzącemu audyt wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Byczynie.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr  233/2019 Burmistrza Byczyny z dnia  31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Byczynie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Byczyna.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie:

PDFZarządzenie Nr 175-2021.pdf (268,75KB)