Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2022 r. i statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2022 ROKU I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

 

Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ.U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.) Gmina Byczyna ogłasza:

 

1. I aktualizację podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok dla placówek publicznych i niepublicznych dotowanych przez Gminę Byczyna oraz statystyczną liczbę uczniów i wychowanków.

 

Typ placówki

Podstawowa kwota dotacji - roczna

Podstawowa kwota dotacji - miesięczna

Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2021

Przedszkole

12 127,14 zł

1 010,59 zł

205 w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych wynosi 6

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

7 121,34 zł

593,45 zł

44

 

2. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art.14 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla szkół publicznych danego typu.

Typ placówki

Wskaźnik zwiększający

Szkoła podstawowa

1,439

 

3. Jednocześnie informuję, że brak podstaw do publikacji danych, o których mowa w art.46 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ponieważ Gmina Byczyna prowadzi wszystkie typy szkół, którym udzielana jest dotacja.


 

                           

Burmistrz Byczyny

/ - / Iwona Sobania