Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 kwietnia 2022 o godz. 14.00

Termin: 27.04.2022, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 3. 4. Przyjęcie porządku obrad
 4. 5. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
 5. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.

  PDFZapytanie dotyczące remontu dróg oraz konserwacji rowu w Jaśkowicach.pdf (28,46KB)

  PDFZapytanie dotyzące budowy kanalizacji w w Dobiercicach.pdf (60,76KB)

  PDFInterpelacja dotycząca wspracia modernizacji hydrofornii.pdf (62,16KB)

 6. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 7. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C (druk nr 386)

   PDFDruk nr 386.pdf (58,75KB)

  2. b. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (druk nr 387)

   PDFDruk nr 387.pdf (60,69KB)

  3. c. zmiany Uchwały nr LI/370/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szopena 8, ul. Długa 13 w Byczynie (druk 388)

   PDFDruk Nr 388.pdf (135,81KB)

  4. d. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Byczyna (druk nr 389)

   PDFDruk Nr 389.pdf (619,37KB)

  5. e. zmian w budżecie gminy na 2022 rok (druk nr 390)

   PDFDruk Nr 390.pdf (522,47KB)

  6. f. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2022 – 2034 (druk nr 391)

   PDFDruk Nr 391.pdf (737,06KB)

 8. 9. Gospodarka odpadami komunalnymi. Analiza i ocena systemu. Działania planowane w latach 2022-2023.

  PDFGospodarka odpadami komunalnymi. Analiza i ocena systemu.pdf (3,40MB)

 9. 10. Utrzymanie terenów zielonych w gminie Byczyna, priorytety i zamierzenia na lata 2022-2023.

  PDFCISPOL - utrzymanie terenów zielonych w latach 2022-2023.pdf (55,32KB)

 10. 11. Sprawozdanie z Realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2021.

  PDFOPS - Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny.pdf (303,98KB)

 11. 12. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.

  PDFStan bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 r..pdf (5,02MB)

 12. 13. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli kosztów ponoszonych w placówkach oświatowych.

  PDFProtokół Komisji Rewizyjnej z kontroli kosztów ponoszonych w placówkach oświatowych.pdf (200,54KB)

 13. 14. Wolne wnioski i zapytania
 14. 15. Komunikaty.
 15. 16. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesję.pdf (86,48KB)

PDFZawiadomienie na Komisję wspólną.pdf (712,97KB)

PDFZawiadomienie na Komisję.pdf (64,65KB)