Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 177/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych

ZARZĄDZENIE NR 177/2021
BURMISTRZA BYCZYNY

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art.  30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. DZ.U. z 2021 roku poz. 1372 z późn.zm.)  oraz art.9 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 roku poz.2500, z 2021 roku poz.1927)  zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.
§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Byczyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie:

PDFZarządzenie 177.2021.pdf (248,67KB)