Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 189/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

ZARZĄDZENIE NR 189/2021
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z póżn.zm.), art. 257 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z póz.zm.)  zarządzam co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr XXXIV/244/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok (Dz. Urz.Woj. Opolskiego z 2021 roku, poz. 180).
§ 2. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 2  „ Budżet na 2021 rok - Wydatki" w zakresie zadań   własnych  jak załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie:

PDFZarządzenie 189.2021.pdf

Wersja XML