Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 172/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym

ZARZĄDZENIE NR 172/2021
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z póź.zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Wprowadzić do układu wykonawczego budżetu na 2021 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie:

PDFZarządzenie 172.2021.pdf

Wersja XML