Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 187/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Byczynie

ZARZĄDZENIE NR 187/2021
BURMISTRZA BYCZYNY

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Byczynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 t. j.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 rok, poz. 746 t. j.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się i wprowadza Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Byczynie, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Oświaty.
§ 3. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Byczyny z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Byczynie,
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie

PDFZarządzenie Nr 187-2021.pdf (698,94KB)