Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

L sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 23 lutego 2022 r. (środa) o godz. 14:00

Termin: 23.02.2022, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski w Byczynie

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. 5. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej Dworek Nasale (druk nr 366),

   PDFDruk nr 366.pdf (125,77KB)

  2. b. uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym (druk nr 367)

   PDFDruk nr 367.pdf (109,90KB)

  3. c. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników (druk nr 368),

   PDFDruk Nr 368.pdf (797,86KB)

  4. d. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 369),

   PDFDruk Nr 369.pdf (67,91KB)

  5. e. przystąpienia przez Gminę Byczyna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 (druk nr 370).

   PDFDruk Nr 370.pdf (69,47KB)

 9. 9. Sytuacja finansowa Gminy. Analiza wynikających z niej zagrożeń.
 10. 10. Funkcjonowanie oświaty w latach 2022-2023. Potrzeby, zamierzenia.
 11. 11. Wolne wnioski.
 12. 12. Komunikaty.
 13. 13. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesję i komisje.pdf (200,37KB)