Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 174/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru zadania: „Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - etap I: ratownicze roboty budowlane i prace konserwatorskie odcinka południowozachodniego...

ZARZĄDZENIE NR 174/2021
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru zadania: „Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - etap I: ratownicze roboty budowlane i prace konserwatorskie odcinka południowozachodniego (odcinek muru od A069 do A095)”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję, z ramienia Gminy Byczyna, komisję do dokonywania odbiorów zadania "Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - etap I: ratownicze roboty budowlane i prace konserwatorskie odcinka południowozachodniego (odcinek muru od A069 do A095)" w następującym składzie:
a) Iwona Sobania - Burmistrz Byczyny - Przewodniczący Komisji,
b) Renata Marzec  - członek Komisji,
c) Aneta Sztojko - Chałupczyńska - członek komisji,
d) Przemysław Mączka - członek komisji.
§ 2. Czynności odbiorowe odbędą się przy udziale:
a) przedstawicieli Inspektora nadzoru zadania,
b) przedstawicieli nadzoru autorskiego,
b) przedstawicieli Wykonawcy zadania.
§ 3. Komisję powołuje się na czas dokonywania odbiorów zadania, począwszy od 27 grudnia 2021 r. do czasu zakończenia czynności odbiorowych - odbiorów wykonanych robót protokołem odbioru bez uwag.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.