Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego 2022

UCHWAŁA NR XLIX/350/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/91/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r.  w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie PDFUchwała Nr XLIX_350_22-Diety.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/352/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Byczyna  PDFUchwała Nr XLIX_352_22-Ekwalent.pdf 

UCHWAŁA NR XLIX/354/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.  PDFUchwała Nr XLIX_354_22 - Budżet.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/356/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie  przystąpienia przez Gminę Byczyna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022   PDFUchwała Nr XLIX_356-22-Opieka.pdf

UCHWAŁA NR L/358/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym PDFUchwała Nr L_358_22- Regulamin.pdf

UCHWAŁA NR L/359/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników PDFUchwała Nr L_359_22-wyznaczenie miejsc.pdf

UCHWAŁA NR LI/364/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2022. PDFUchwała Nr LI_364_22-program.pdf

UCHWAŁA NR LI/365/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Byczyna dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego PDFUchwała Nr LI_365_22-rozliczenia.pdf

UCHWAŁA NR LI/368/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr LI_368_22-regulamin.pdf

UCHWAŁA NR LI/371/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok PDFUchwała Nr LI_371_22-Budzet.pdf

UCHWAŁA NR LII/381/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
PDFUchwała Nr LII_381_22-Budżet.pdf

UCHWAŁA NR LIII/383/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia   3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
PDFUchwała Nr LIII_383_22-Budzet.pdf

UCHWAŁA NR LIV/389/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022 / 2023 na terenie Gminy Byczyna. PDFUchwała Nr LIV_389_22-paliwo.pdf

UCHWAŁA NR LIV/392/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok  PDFUchwała Nr LIV_392_22 - budżet.pdf

UCHWAŁA NR LIV/394/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Polanowicach i w Biskupicach.  PDFUchwała Nr LIV_394_22 - opłaty.pdf

Wersja XML