Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z XLIX sesji z 26 stycznia 2022

UCHWAŁA NR XLIX/346/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie na 2022  r.  PDFUchwała Nr XLIX_346_22-Plan pracy Rady.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/347/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na 2022 rok. PDFUchwała Nr XLIX_347_22-Rewizyjna.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/348/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2022 rok. PDFUchwała Nr XLIX_348_22-Oświaty.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/349/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa na 2022 rok. PDFUchwała Nr XLIX_349_22-Budżetu.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/350/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/91/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r.  w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie PDFUchwała Nr XLIX_350_22-Diety.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/351/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania petycji Fundacji Im. Nikoli Tesli organowi właściwemu do rozpatrzenia PDFUchwała Nr XLIX_351_22-Petycja.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/352/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Byczyna  PDFUchwała Nr XLIX_352_22-Ekwalent.pdf 

UCHWAŁA NR XLIX/353/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Byczyna w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego PDFUchwała Nr XLIX_353_22-ZZGSO.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/354/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.  PDFUchwała Nr XLIX_354_22 - Budżet.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/355/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2022-2034   PDFUchwała Nr XLIX_355_22 - WPF.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/356/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie  przystąpienia przez Gminę Byczyna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022   PDFUchwała Nr XLIX_356-22-Opieka.pdf

PDFXLIX sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf  
 


 

 

Wersja XML