Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2022 r. i statystycznej liczbie uczniów

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2022 ROKU
I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

Zgodnie z art. 46 ust.l ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) Gmina Byczyna ogłasza:

Podstawową kwotę dotacji dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na 2022 rok, obliczoną na dzień 01.01.2022 r. oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna.

Typ placówki Podstawowa kwota dotacji - roczna Podstawowa kwota dotacji - miesięczna Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2021
Przedszkole 12 128,53 zł 1 010,71 zł 199
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej 7 113,16 zł 592,76 zł 44


Podane wartości obowiązują do czasu ich aktualizacji zgodnie z art.44 ust. 1 ww. ustawy.

PDFOgłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2022 r.pdf

Wersja XML