Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Byczyna w 2022 roku

Termin składania wniosków

 

na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania sportu w 2022 r. wyznacza się

 

od dnia 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do dnia 2 lutego 2022 r. (środa) do godz. 17.30.

 

PDFOgłoszenie o naborze wniosków.pdf
DOCXWniosek o przyznanie dotacji.docx
DOCXAktualizacja wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.docx
PDFWzór umowy.pdf
DOCXSPRAWOZDANIE z wykorzystania dotacji na realizację zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozowojowi sportu.docx
PDFUchwała w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Gminy Byczyna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.pdf
PDFZarządzenie nr 22 2021 Burmistrza Byczyny z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru umowy na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowy sportu.pdf

W celu ułatwienia Państwu sporządzenia Kalkulacji przewidywanych kosztów (ostatnia strona wniosku), poniżej załączamy arkusz kalkulacyjny

XLSXKalkulacja przewidywanych kosztów.xlsx
 

Wersja XML