Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021 r. i statystycznej liczbie uczniów

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2021 ROKU
I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) Gmina Byczyna ogłasza:
1. II aktualizację podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok dla placówek publicznych i niepublicznych dotowanych przez Gminę Byczyna oraz statystyczną liczbę uczniów i wychowanków.

Typ placówki Podstawowa kwota dotacji roczna Podstawowa kwota dotacji miesięczna Statystyczna liczba uczniów/wychowanków
Przedszkole 11 192,22 zł 932,69 zł 204,33
Odział przedszkolny w szkole podstawowej 9 576,36 zł 798,03 zł 34

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Iwona Sobania

Wersja XML