Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z 27 października 2021 r.

UCHWAŁA NR XLV/320/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1311O relacji DK11 - Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Gola) PDFUchwała Nr XLV_320_21-Droga.pdf

UCHWAŁA NR XLV/321/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Byczyna w celu przekazania do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu PDFUchwała Nr XLV_321_21-Regulamin.pdf

UCHWAŁA NR XLV/322/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr XLV_322_21-Inkaso.pdf

- UCHWAŁA NR XLV/323/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała Nr XLV_323_21_-podatki.pdf

- UCHWAŁA NR XLV/324/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

PDFUchwała Nr XLV_324_21-Budzet.pdf

Uchwała XLV/325/21 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2021–2034 PDFUchwała Nr XLV_325_21-WPF.pdf

UCHWAŁA NR XLV/326/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. PDFUchwała Nr XLV_326_21-Roczny program.pdf

PDFXLV sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf
 

Wersja XML