Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z XLIV sesji Rady Miejskiej w Byczynie z 29 września 2021 r. sesja XLIV, Kadencja VIII

UCHWAŁA NR XLIV/317/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu z dotychczasowymi dzierżawcami/najemcami, których przedmiotem są te same nieruchomości PDFUchwała Nr XLIV_317_21-Dzierżawa.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/318/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. PDFUchwała Nr XLIV_318_21-Budżet.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/319/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2021 – 2034 PDFUchwała Nr XLIV_319_21-WPF.pdf

PDFXLIV sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf
 

Wersja XML