Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 7 września 2021 do 6 września 2024 dla Gminy Byczyna

PDFDecyzja w sprawie zatwierdzenia taryf za dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 7 września 2021 do 6 września 2024.pdf
PDFTARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 7 września 2021 do 6 września 2024.pdf
 

Wersja XML