Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie Gminy Byczyna za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Byczyna
(debata o stanie Gminy Byczyny)

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Byczyna

Zgodnie z art. 28aa znowelizowanej w 2018 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na Burmistrza został nałożony nowy obowiązek.

Co roku Burmistrz Byczyny do dnia 31 maja musi przedstawić Radzie Miejskiej w Byczynie Raport o stanie gminy za rok poprzedni.  Sesja, na której przedstawiony zostanie Raport, zaplanowana została na dzień 27 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Byczyny w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Byczynie i budżetu obywatelskiego.

Rada Miejska rozpatrzy Raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Sesja ta planowana jest na dzień  29  czerwca 2021 r. Na tej sesji Raport będzie rozpatrywany w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę z udziałem mieszkańców.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.


Debata nad Raportem o stanie gminy Byczyna
Głos mieszkańców w debacie nad Raportem

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącej Rady Miejskiej w Byczynie.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Byczynie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia.

Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Byczynie należy składać najpóźniej do dnia 26 maja 2021 roku, do godziny 17.30 (Urząd Miejski w Byczynie – Biuro Rady pok. 10)

Rekomendowany wzór zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Byczyna wraz ze wzorem listy podpisów stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

 

                    Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Byczynie

               /-/  Urszula Bilińska 

 

DOCzgloszenie-raport-o-stanie-gminy-2020.doc
PDFRaport o stanie gminy za rok 2020_gotowy.pdf
 

Wersja XML