Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy Byczyna w I kwartale 2021 r.

Informacja o umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych Gminy Byczyna w Z kwartale 2021 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Byczyny informuje o dokonanych w I kwartale 2021 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 315,30 zł. Szczegółowe zestawienie umorzonych niepodatkowych należności budżetowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp Nazwa podmiotu Tytuł należności

Kwota umorzenia
nieopodatkowanych należności
budżetowych

1 osoba fizyczna

Zużycie wody i
odprowadzania ścieków
(2014r.-2019r.)

315,30 zł

 

Burmistrz Byczyny

mgr Iwona Sobania


Załącznik:

PDFInformacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy Byczyna w I kwartale 2021 r.pdf

Wersja XML